15/09/17  Tin của trường  247
Mừng khai giảng 05/9/2017 tại trường TH Nam Thái 3
 04/08/17  Tin của trường  350
Tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường THCS Thị trấn Thứ Ba đạt chuẩn Quốc gia